عصر

تهران | ایران
گالرى عصر در سال ١٣٩٨ در مركز شهر تهران و در فضایی ٤ طبقه راه‌اندازی شد. هدف از تأسیس گالری عصر معرفى هنرمندان فارغ از هر سن و سبکی است؛ هنرمندانی که نگاه ويژه‌ای دارند و نگاهشان را در آثارشان منعکس می‌کنند. گالری عصر در تلاش است تا علاوه بر معرفی هنرمندان در داخل ایران، بستر نمایشگاهی خود را در فضای بین‌المللی نیز گسترش دهد.
نمایشگاه های گذشته

دو گیان
تهران
18 خرداد - 1 تیر 1403
حس اول
تهران
21 اردیبهشت - 4 خرداد 1403