عصر

تهران | ایران
گالرى عصر در سال ١٣٩٨ در مركز شهر تهران و در فضایی ٤ طبقه راه‌اندازی شد. هدف از تأسیس گالری عصر معرفى هنرمندان فارغ از هر سن و سبکی است؛ هنرمندانی که نگاه ويژه‌ای دارند و نگاهشان را در آثارشان منعکس می‌کنند. گالری عصر در تلاش است تا علاوه بر معرفی هنرمندان در داخل ایران، بستر نمایشگاهی خود را در فضای بین‌المللی نیز گسترش دهد.
نمایشگاه های گذشته

دو گیان
تهران
18 خرداد - 1 تیر 1403
حس اول
تهران
21 اردیبهشت - 4 خرداد 1403
قره آغاج
تهران
14 مهر - 28 مهر 1402
خاطرات کشدار
تهران
3 شهریور - 31 شهریور 1402
راه می‌رویم، حرف می‌زنیم
تهران
نمایشگاه گروهی
30 تیر - 20 مرداد 1402
بی‌واک
تهران
5 خرداد - 26 خرداد 1402
در آستانه
تهران
10 تیر - 24 تیر 1401
نهانی
تهران
20 خرداد - 3 تیر 1401
تا حقیقت ما را نکشد
تهران
9 اردیبهشت - 23 اردیبهشت 1401
مُجَسَمانِه
تهران
26 فروردین - 5 اردیبهشت 1401