کربن 12

دبی | امارات متحده عربی
گالری کربن 12 در سال 2008 تأسیس شد و از سال 2009 در خیابان السرکال دبی، که جمعی از مهم‌ترین گالری‌‌های منطقه منا در آن قرار گرفته‌اند، منزل کرده است. کوروش نوری و نادین ناتزر، مؤسسان و گردانندگان گالری کربن 12، با جذب هنرمندان ایرانی و بین‌المللی، از نخستین گالری‌های خاورمیانه بودند که رویکردی فرامنطقه‌ای را اتخاذ نموده و از گرایش‌‌های زودگذر و بازارپسند دوری کرده‌اند. 
نمایشگاه های گذشته

دیانا، نیویورک: اتاقی بدون در
دبی
نمایشگاه گروهی
31 فروردین - 24 اردیبهشت 1402
اخراج
دبی
23 آبان - 15 دی 1401
تلاش کن ماه را به‌چنگ‌آوری
دبی
10 خرداد - 15 شهریور 1400
فضایی بین ما
دبی
1 آذر - 16 دی 1399
خارج از جنگل
دبی
نمایشگاه گروهی
17 تیر - 20 شهریور 1399
تیره ترین غروبِ آفتاب در جهان
دبی
25 اردیبهشت - 28 شهریور 1398
من‌رو پیش فرمانده ببرید
دبی
21 آبان - 15 دی 1397
رستگاری
دبی
23 اسفند - 20 اردیبهشت 1396
ازدحام
دبی
11 آبان - 18 دی 1393