شرکت آثار هنری مراکش

حراج های گذشته

حراج هفتادوپنجم
1 تیر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن - هنر معاصر
23 آذر 1392
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکاسی معاصر عربی، ترکی و ایرانی
5 آذر 1390
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $29,830
حراج فِوریه
23 بهمن 1389
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,283
8,491 دلار آمریکا
INTERNATIONAL ART ORIENTALIST PAINTING
30 آذر 1387
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $255,000