کرنت د سینت سیر

مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر
9 تیر 1401
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €20,400
21,413 دلار آمریکا
حراج تابستان
31 خرداد 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن - هنر معاصر
19 فروردین 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €30,600
33,608 دلار آمریکا
هنر مدرن - هنر معاصر
16 آذر 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €94,250
106,245 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و آفریقای شمالی
5 آبان 1400
13 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
13 فروخته شده
در بازه برآوردها
73
فروخته نشده
مجموع فروش ها €272,220
314,705 دلار آمریکا
چاپ‌ها و چندنسخه‌ای‌ها
8 تیر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €117
139 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر
27 خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €23,000
27,994 دلار آمریکا
هنر بلژیکی - هنر معاصر
25 خرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن
25 فروردین 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنرهای قرن بیستم
16 بهمن 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,060
9,655 دلار آمریکا