کرنت د سینت سیر

حراج های گذشته

هنر مدرن - هنر معاصر
16 آذر 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €94,250
107,102 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و آفریقای شمالی
5 آبان 1400
13 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
13 فروخته شده
در بازه برآوردها
73
فروخته نشده
مجموع فروش ها €272,220
314,705 دلار آمریکا
چاپ‌ها و چندنسخه‌ای‌ها
8 تیر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €117
139 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر
27 خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €23,000
27,994 دلار آمریکا
هنر بلژیکی - هنر معاصر
25 خرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن
25 فروردین 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنرهای قرن بیستم
16 بهمن 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,060
9,655 دلار آمریکا
حراج کریسمس
24 آذر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
20TH CENTURY ARTS: MODERN ART AND CONTEMPORARY ART PART IV
10 بهمن 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و دیزاین
27 آذر 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €4,940
5,614 دلار آمریکا