فریمنز

فیلادلفیا | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر و مدرن
فیلادلفیا
21 اردیبهشت 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر معاصر و مدرن
26 آبان 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $56,700
European Art & Old Masters
فیلادلفیا
5 بهمن 1394
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $3,750
هنر معاصر و مدرن
فیلادلفیا
13 اردیبهشت 1394
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $2,900
کارهای هنری مدرن و معاصر
فیلادلفیا
11 آبان 1393
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر معاصر + مدرن
فیلادلفیا
27 اردیبهشت 1388
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $600
آثار هنری معاصر و مدرن
فیلادلفیا
29 اردیبهشت 1387
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $8,500
هنر معاصر و مدرن
فیلادلفیا
30 اردیبهشت 1386
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $8,500
هنر معاصر و مدرن
فیلادلفیا
14 آبان 1385
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $6,000