گالری گویه

تهران | ایران
نمایشگاه های گذشته

نفسی دوباره
تهران
21 اردیبهشت - 31 اردیبهشت 1403
مثبت منفی پنجاه
تهران
نمایشگاه گروهی
25 اسفند - 20 فروردین 1403
پرتاب‌شدگی
تهران
1 دی - 11 دی 1402
کافه کلاسیک
تهران
26 آبان - 6 آذر 1402
‌دختران انتظار
تهران
5 آبان - 15 آبان 1402
از موهبت تبر
تهران
10 شهریور - 20 شهریور 1402
خاطرات پری و گنجشک‌ها
تهران
20 مرداد - 30 مرداد 1402
تیغ و جوهر
تهران
26 خرداد - 5 تیر 1402
زنان پشت پنجره
تهران
5 خرداد - 14 خرداد 1402
عجایب کوچک
نمایشگاه گروهی
8 اردیبهشت - 18 اردیبهشت 1402