خانه حراج مونت‌کارلو

مونت‌کارلو | موناکو
مقایسه
حراج های گذشته

نقاشی‌های مدرن و معاصر، مجسمه‌ها، آرت‌دکو
21 آذر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
نقاشی‌ها و مجسمه‌های معاصر و مدرن
30 تیر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
مجسمه‌ها و نقاشی‌های مدرن و معاصر
14 اردیبهشت 1398
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
نقاشی‌های مدرن و معاصر، مجسمه‌ها
22 آذر 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
تابلوها و مجسمه ها مدرن ، طراحی ، هنر آفریقا ، عکس ها
1 مرداد 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,600
10,023 دلار آمریکا