نی و کمپانی

مقایسه
حراج های گذشته

گنجینه‌ی اموال
نیوجرسی
23 شهریور 1402
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
گنجینه اموال آنلاین
نیوجرسی
25 خرداد 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $5,575