پیاسا

مقایسه
حراج های پیش رو

هنر مدرن و معاصر 2
پاریس
17 خرداد 1402
€45,000
48,387 دلار آمریکا
- €67,000
72,043 دلار آمریکا

برآورد فروش

حراج های گذشته

هنر معاصر و مدرن
پاریس
27 مهر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
باستان‌شناسی سانتیمانتال نیمه شب هنر معاصر
پاریس
1 مهر 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر (خیلی) معاصر
پاریس
17 تیر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
نسخه‌ها
20 آذر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Art moderne, art contemporain Sculpture & art hellénique
پاریس
10 آذر 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €41,216
43,726 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
پاریس
25 آذر 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
مجسمه ها، نقاشی ها - عکس ها - نقاشی های قرن بیستم و بیست و یکم
پاریس
13 خرداد 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Drouot Richelieu, Halls 5 & 6, Paintings, Drawings and Sculptures of the XIXe and XXe cycles
پاریس
29 آذر 1391
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر
پاریس
10 آذر 1391
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Art Contemporain Art Urbain Français
پاریس
2 تیر 1391
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €37,710
47,138 دلار آمریکا