پیاسا

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر و مدرن
پاریس
23 اسفند 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €57,200
62,647 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر
پاریس
19 مهر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €62,000
65,852 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر 2 آنلاین
پاریس
17 خرداد 1402
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
پاریس
27 مهر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
باستان‌شناسی سانتیمانتال نیمه شب هنر معاصر
پاریس
1 مهر 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر (خیلی) معاصر
پاریس
17 تیر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
نسخه‌ها
20 آذر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن، مجسمه‌سازی معاصر و هنر یونان
پاریس
10 آذر 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €41,216
43,726 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
پاریس
25 آذر 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
مجسمه ها، نقاشی ها - عکس ها - نقاشی های قرن بیستم و بیست و یکم
پاریس
13 خرداد 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا