Pousse-Cornet

حراج های گذشته

هنرهای دکوراتیو قرن بیستم
1 خرداد 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €2,800
3,063 دلار آمریکا