حراج هنر معاصر - دیزاین - هنرهای دکوراتیو قرن بیستم


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €2,300
2,662 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €3,400
3,935 دلار آمریکا
مجموع فروش €2,820
3,264 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €1,410
1,632 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنرهای دکوراتیو قرن بیستم
1 خرداد 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €2,800
3,063 دلار آمریکا
مجموعه‌ی سِر التون جان: عشق، هوس و فداکاری آنلاین
نیویورک
9 اسفند 1402
$30,000 - $50,000

برآورد فروش

مجموعه‌ی سِر التون جان: فروش روز
نیویورک
4 اسفند 1402
مجموع فروش ها $0