پوس کورنه

اورلئان | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر - دیزاین - هنرهای دکوراتیو قرن بیستم
اورلئان
24 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,820
3,264 دلار آمریکا
هنرهای دکوراتیو قرن بیستم
1 خرداد 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €2,800
3,063 دلار آمریکا