آکشن هنری اس. بی. آی.

حراج های پیش رو

حراج های گذشته

هنر معاصر و مدرن
5 مرداد 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها ¥195,000
1,795 دلار آمریکا
عکس‌ها
29 فروردین 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €4,625
5,201 دلار آمریکا