آکشن هنری اس. بی. آی.

مقایسه
حراج های گذشته

پنجاه‌و دومین حراج اس‌.بی‌.آی. - خرید تابستانی
24 تیر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها ¥92,000
663 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
5 مرداد 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها ¥195,000
1,795 دلار آمریکا
عکس‌ها
29 فروردین 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €4,625
5,201 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
13 بهمن 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها ¥253,000
2,313 دلار آمریکا
Modern And Contemporary Art
15 آبان 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها ¥0
0 دلار آمریکا