تیر آرت

تهران | ایران
تیرآرت ابتکاری از طرف بخش خصوصی برای ترویج هنر مدرن و معاصر ایران با برگزاری دو رویداد سالانه است. آرت فر تیر و هفته هنر تیر. تیرآرت، فضایی به‌وجود می‌آورد تا در آن گالری‌ها، مجموعه‌داران هنری، نمایشگاه‌‌گردان‌ها، هنرمندان و متخصصان این صنعت و تماشاگرانی از گروه‌های گوناگون به دور هم جمع شوند. از هنرمندان جوان تا استادان مدرن، از چیدمان‌های شهری تا نشست‌های گروهی، از دیدار از کارگاه هنرمندان و تورهای عمومی و برنامه‌های اختصاصی، تیر آرت بینش کاملی از جهان پرسرعت هنر معاصر ایران پیش روی مخاطبان عرضه می‌کند.
آرت فرهای گذشته

تیر آرت 1399
تهران
6 تیر - 17 تیر 1399
تیر آرت 1398
تهران
4 تیر - 7 تیر 1398