فن‌هام

مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن، پساجنگ و معاصر
9 آذر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن، پساجنگ و معاصر
6 خرداد 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,909
5,176 دلار آمریکا