فن‌هام

حراج های گذشته

هنر مدرن، پساجنگ و معاصر
6 خرداد 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,909
5,167 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم | فقط آنلاین
21 بهمن 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €3,564
4,079 دلار آمریکا