• برف شماره 50، 51 1349
  • چاپ دیجیتال روی بوم، چاپ‌شده در 2003
  • عکاسی
  • 71.5 * 109 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
29 فروردین 1398
برآورد
قیمت فروش
15.625%
آرتچارت | ایران، بی‌عنوان از گوهر دشتی
ایران، بی‌عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه) از شادی قدیریان
بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه)
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
آرتچارت | بدون عنوان از آرمان استپانیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
185.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | بدون عنوان از آرمان استپانیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آبان 1390
آرتچارت | بدون عنوان از آرمان استپانیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | بدون عنوان از آرمان استپانیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
آرتچارت | بدون عنوان از شادی قدیریان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.692%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394
آرتچارت | مجموعه قجر از شادی قدیریان
مجموعه قجر
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393
آرتچارت | رنگارنگ باش از شادی قدیریان
رنگارنگ باش
برآورد
 
قیمت فروش
14.815%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 مهر 1386