• بدون عنوان
  • چاپ ديجيتال روي بوم
  • عکاسی
  • 220 * 140 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 1
  • نسخه 1
  • امضا شده به فارسی و شماره نسخه خورده 1/1 پشت اثر
فروش در - خانه حراج
19 مهر 1389
برآورد
قیمت فروش
0%
آرتچارت | گاو گریان از عباس کیارستمی
گاو گریان
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | کنش 65، اسیران مصری در طول جنگ شش روزه در خاورمیانه توسط سربازان اسرائیلی اسیر شدند، 09 ژوئن 1967 از رضا آرامش
کنش 65، اسیران مصری در طول جنگ شش روزه در خاورمیانه توسط سربازان اسرائیلی اسیر شدند، 09 ژوئن 1967
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
8.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | گوی ایمان از جمشید بایرامی
گوی ایمان
برآورد
 
قیمت فروش
30.556%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389
آرتچارت | Fervor از شیرین نشاط
Fervor
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آبان 1385
آرتچارت | جنگجوی جوان از آلفرد یعقوب‌زاده
جنگجوی جوان
برآورد
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
16,800 دلار آمریکا
140%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | دیوار از عباس کیارستمی
دیوار
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 خرداد 1389