• سیزیف و سنگ 1402
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 120 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده پایین راست
برآورد
£3,000
3,807 دلار آمریکا
- £5,000
6,345 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری عبدالله مراد

آرتچارت | آبستره از عبدالله مراد
آبستره
برآورد
£4,000
5,076 دلار آمریکا
-
£6,000
7,613 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 16 خرداد 1403
آرتچارت | بدون عنوان از عبدالله مراد
بدون عنوان
برآورد
€2,750
2,935 دلار آمریکا
-
€4,500
4,803 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,400
2,561 دلار آمریکا
33.793%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,561 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,935 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,803 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-33.793%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | نقطه‌های روشن از جمشید حقیقت‌شناس
نقطه‌های روشن
برآورد
1,500,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,650,000,000﷼
2,750 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | بدون عنوان از مجتبی تاجیک
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
2,976 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
3,968 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,870,000,000﷼
3,710 دلار آمریکا
6.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از علی مشهدی الاصل
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,090,000,000﷼
4,147 دلار آمریکا
109%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402