• دودمان 1391
  • چاپ آرشیوی روی کاغذ کتان
  • چاپ
  • 115 * 81 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 1
  • امضا شده، تاریخ و شماره نسخه خورده
فروش در - خانه حراج
21 اسفند 1392
برآورد
اعلام نشده
سایر آثار هنری افشین پیر هاشمی

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 66,498 دلار آمریکا
کمینه برآورد 29,604 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 41,194 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+65.555%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | من عاشق بیروت هستم از جميل ملاعب
من عاشق بیروت هستم
برآورد
£2,000
2,744 دلار آمریکا
-
£4,000
5,488 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,188
4,373 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | اروپا از حسین مادی
اروپا
برآورد
£5,000
6,271 دلار آمریکا
-
£7,000
8,780 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,355
6,716 دلار آمریکا
10.75%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | روزهای سبز از مجموعه پاپیلون از پرستو فروهر
روزهای سبز از مجموعه پاپیلون
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1392