• من عاشق بیروت هستم 1400
  • چاپ
  • 135 * 100 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 7
  • نسخه 2
  • امضا شده "جمیل ملاعب"، تاریخ خورده "2022" و شماره نسخه خورده "2/7" نقاشی اصلی در سال 2021 و این چاپ در سال 2022 خلق شده اند.
برآورد
£2,000
2,744 دلار آمریکا
- £4,000
5,488 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,188
4,373 دلار آمریکا
6.25%
سایر آثار هنری جميل ملاعب

آرتچارت | بیروت از جميل ملاعب
بیروت
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$20,160
101.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | اورشلیم از جميل ملاعب
اورشلیم
برآورد
£7,000
8,699 دلار آمریکا
-
£9,000
11,184 دلار آمریکا
قیمت فروش
£33,020
41,034 دلار آمریکا
312.75%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از جميل ملاعب
بدون عنوان
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 25,046 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,476 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 14,091 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+117.65%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | برکت از سمیر سایق
برکت
برآورد
£1,500
2,058 دلار آمریکا
-
£2,500
3,430 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,248 دلار آمریکا
91.25%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | نوشیدنی واقعی موسیقی الکترونیکی از افشین پیر هاشمی
نوشیدنی واقعی موسیقی الکترونیکی
برآورد
 
قیمت فروش
8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | طبیعت بی‌جان با گل‌ها از شیرانا شهبازی‎
طبیعت بی‌جان با گل‌ها
برآورد
€4,100
4,329 دلار آمریکا
-
€6,200
6,546 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
5,279 دلار آمریکا
2.913%
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 17 آذر 1401