احمد اسفندیاری

ایران | 1301 - 1391
مقایسه
درباره احمد اسفندیاری

گران ترین اثر

آرتچارت | بدون عنوان از احمد اسفندیاری
بدون عنوان
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
10 اردیبهشت 1392
تعداد حضور
15
تعداد آثار
17
میانگین قیمت فروش
12,272 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
8,605 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
11,983 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
81.25%
میانگین رشد ارزش آثار
18.474%