برآورد
£0
0 دلار آمریکا
- £0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,062
6,841 دلار آمریکا
0%
سایر آثار هنری احمد عبدل وهاب

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,841 دلار آمریکا
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ما به قهرمان دیگری نیاز نداریم از حامد رشتیان
ما به قهرمان دیگری نیاز نداریم
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390