برآورد
£250,000
284,091 دلار آمریکا
- £350,000
397,727 دلار آمریکا
قیمت فروش
£415,800
472,500 دلار آمریکا
38.6%
سایر آثار هنری علی بنی صدر

آرتچارت | جهان وارونه 10 از علی بنی صدر
جهان وارونه 10
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$6,300
5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | آغاز از علی بنی صدر
آغاز
برآورد
£120,000
136,364 دلار آمریکا
-
£180,000
204,545 دلار آمریکا
قیمت فروش
£252,000
286,364 دلار آمریکا
68%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 21 مهر 1401
آرتچارت | راهزن از علی بنی صدر
راهزن
برآورد
£8,000
10,213 دلار آمریکا
-
£12,000
15,320 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,600
16,086 دلار آمریکا
26%
تاریخ حراج
کریستیز - 31 خرداد 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 172,536 دلار آمریکا
کمینه برآورد 95,517 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 132,685 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+57.089%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | تعقیب و گریز از علی بنی صدر
تعقیب و گریز
برآورد
 
قیمت فروش
159.07%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393
آرتچارت | نقشه ایران از فرهاد مشیری
نقشه ایران
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 مهر 1389
آرتچارت | In Medias Res از علی بنی صدر
In Medias Res
برآورد
 
قیمت فروش
83.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 آبان 1396