• بسوزانش 1390
  • رنگ روغن روی لینن
  • نقاشی
  • 91.5 * 76 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده "علی بنی صدر 2012"
فروش در - خانه حراج
3 آبان 1396
برآورد
قیمت فروش
0%
آرتچارت | سال 1319 از آیدین آغداشلو
سال 1319
برآورد
70,000,000,000﷼
142,132 دلار آمریکا
-
80,000,000,000﷼
162,437 دلار آمریکا
قیمت فروش
80,000,000,000﷼
162,437 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | انسداد 2 از علی بنی صدر
انسداد 2
برآورد
£70,000
88,945 دلار آمریکا
-
£100,000
127,065 دلار آمریکا
قیمت فروش
£138,600
176,112 دلار آمریکا
63.059%
تاریخ حراج
کریستیز - 8 تیر 1402
آرتچارت | آرامگاه از علی بنی صدر
آرامگاه
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1394
آرتچارت | آفرینش از علی بنی صدر
آفرینش
برآورد
 
قیمت فروش
45.926%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرتچارت | معمای شماره ۲۵ از آیدین آغداشلو
معمای شماره ۲۵
برآورد
 
قیمت فروش
120%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
£20,000
22,989 دلار آمریکا
-
£30,000
34,483 دلار آمریکا
قیمت فروش
£151,200
173,793 دلار آمریکا
504.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 آبان 1401
آرتچارت | Untitled (From The Jet Society Lady Series) از بهمن محصص
بدون عنوان (از سری جت سوسایتی لیدی)
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1397
آرتچارت | بدون عنوان از بهجت صدر
بدون عنوان
برآورد
€80,000
94,596 دلار آمریکا
-
€100,000
118,245 دلار آمریکا
قیمت فروش
€153,403
181,392 دلار آمریکا
70.448%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 27 شهریور 1399
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395