• اقتباس (از مجموعه‌ی توهم در تهران) 1388
  • چاپ اینکجت روی کاغذ
  • عکاسی
  • 150 * 100 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3+1 AP
  • نسخه 3
  • امضاشده به فارسی با شماره و تاریخ   '3/3 2010' (پایین چپ)
فروش در - خانه حراج
4 آبان 1389
برآورد
قیمت فروش
203.571%
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,037 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,917 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,847 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+34.446%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018
آثار هنری مشابه

آرتچارت | کنش 65، اسیران مصری در طول جنگ شش روزه در خاورمیانه توسط سربازان اسرائیلی اسیر شدند، 09 ژوئن 1967 از رضا آرامش
کنش 65، اسیران مصری در طول جنگ شش روزه در خاورمیانه توسط سربازان اسرائیلی اسیر شدند، 09 ژوئن 1967
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389
آرتچارت | سهم از مجموعه‌ی در جستجوی توهم از علیرضا فانی
سهم از مجموعه‌ی در جستجوی توهم
برآورد
 
قیمت فروش
80%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | از دست رفتن هویت‌مان #6 از صادق تیرافکن
از دست رفتن هویت‌مان #6
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389