• اقتباس (از مجموعه‌ی توهم در تهران) 1388
  • چاپ اینکجت روی کاغذ
  • عکاسی
  • 150 * 100 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3+1 AP
  • نسخه 3
  • امضاشده به فارسی با شماره و تاریخ   '3/3 2010' (پایین چپ)
فروش در - خانه حراج
4 آبان 1389
برآورد
قیمت فروش
203.571%
آرتچارت | کنش 65، اسیران مصری در طول جنگ شش روزه در خاورمیانه توسط سربازان اسرائیلی اسیر شدند، 09 ژوئن 1967 از رضا آرامش
کنش 65، اسیران مصری در طول جنگ شش روزه در خاورمیانه توسط سربازان اسرائیلی اسیر شدند، 09 ژوئن 1967
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389
آرتچارت | سهم از مجموعه‌ی در جستجوی توهم از علیرضا فانی
سهم از مجموعه‌ی در جستجوی توهم
برآورد
 
قیمت فروش
80%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | از دست رفتن هویت‌مان #6 از صادق تیرافکن
از دست رفتن هویت‌مان #6
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389
آرتچارت | آثاری از مجموعه‌ی تصویر تصورات از بهمن جلالی
آثاری از مجموعه‌ی تصویر تصورات
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390
آرتچارت | دو اثر از مجموعه رنگارنگ باش از شادی قدیریان
دو اثر از مجموعه رنگارنگ باش
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389
آرتچارت | مناطق همگرا شماره 8 از للا السيدی
مناطق همگرا شماره 8
برآورد
£20,000
24,835 دلار آمریکا
-
£30,000
37,253 دلار آمریکا
قیمت فروش
£19,050
23,656 دلار آمریکا
23.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | برف سفید از عباس کیارستمی
برف سفید
برآورد
 
قیمت فروش
23.077%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1395
آرتچارت | اشتیاق شدید از شیرین نشاط
اشتیاق شدید
برآورد
 
قیمت فروش
18.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397
آرتچارت | Fervor از شیرین نشاط
Fervor
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آبان 1385