• بدون عنوان 1396
  • برنز
  • مجسمه
  • 50 * 23 * 25 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5
  • نسخه 2
  • امضاء: «2018 Mobed 2/5» (روی بدنه)

برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
- 400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
8.571%
سایر آثار هنری امیر معبد

آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی در ستایش ابزار از امیر معبد
بدون عنوان از مجموعه‌ی در ستایش ابزار
برآورد
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,447 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,072 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,346 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.619%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022