• گنج قارون 24 ساعته 1400
  • ویدیو آرت، اینستالیشن
  • 100 * 100 سانتی متر
  • تعداد نسخه: شماره 1 از تعداد 3 نسخه
  • امضاء: «امیر راد 1/3 » (روی اثر)
    مدت زمان ویدیو: 24:00:00 (24 ساعت)
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
- 700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
480,000,000﷼
1,920 دلار آمریکا
20%
توضیحات اثر

امیر راد در اثر حاضر، فیلم «گنج قارون» (به کارگردانی سیامک یاسمی، ۱۳۴۴) را به جای زمان دو ساعته خود، به مدت ۲۴ ساعت و به جای پرده نقره‌ای بر روی بستری از شن – نمادی از ساعت شنی شکسته – به نمایش می‌گذارد. این ویدیواینستالیشن یک «از آنِ خودسازی» از فیلم «گنج قارون» و ویدیوآرت «روانی ۲۴ ساعته» از داگلاس گوردون، هنرمند اسکاتلندی است که نخستین بار در سال ۱۹۹۳ به نمایش در‌آمد.
در اثر پیش‌رو، بستر پیدایی اثر با انتخاب این فیلم مشهور ایرانی و معنای کنایی ترکیب گنج قارون، در شرایط زمانی و مکانی حاضر، در مرکز توجه قرار می‌گیرد و با آشنایی‌زدایی از مفهوم فیلم در معنای عام و فیلمفارسی در معنای خاص آن، رابطه بین سینما و ویدیو‌آرت را باز تعریف می‌کند. ساعت شنی در شکل معمول خود و در حرکتی تکرارشونده، در حال ثبت مدام وقایع بر بستر زمان است که گویی بر هر دانه آن ضبط می‌شود. در این ویدیواینستالیشن، ساعت شنی از چرخه تکرار خود خارج شده و در شکل جدید و سطح بسیطش، بخشی از خاطرات ثبت‌شده را در یک بازه زمانی ۲۴ ساعته باز‌می‌نمایاند. اثر رابطه شناخته‌شده میان مشاهد‌ه‌گر و تصویر متحرک (سینما، ویدیو‌آرت و…) را نیز دگرگون می‌کند، آن‌چنان که هر بیننده با تغییر هرباره بستر نمایش شنی می‌تواند به مقام مخاطب ارتقا یابد و اثر را هرباره بازتولید کند.
سایر آثار هنری امیر راد

آرتچارت | شهر-فرنگ از امیر راد
شهر-فرنگ
برآورد
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,835 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,875 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,900 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-17.143%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | موسیقی و گل از سیمین کرامتی
موسیقی و گل
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
2,200 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | موسیقی و گل از سیمین کرامتی
موسیقی و گل
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
2,200 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400