• شهر-فرنگ 1401
  • ویدیو آرت
  • 50 * 85 * 165 سانتی متر
  • امضاشده "امیر راد 1/1" به فارسی (روی اثر)
    ویدیو اینستالیشن (دستگاه شهر فرنگ و دستگاه نمایش ویدیو)
     تک نسخه 
     
برآورد
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
- 1,600,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
14.286%
توضیحات اثر

 شهرفرنگ از زمان حضورش در میان مردمان این سرزمین
دریچه‌ای به جهان دیگر بوده است. تجسم جام ِ جم در جهان
واقع و نه به آن اندازه جهان‌نما که به قامت حدود حضورش
در مکان. شهرفرنگ بازتاب مکان دیگری است در مکان
آدمیان، گونه‌ای از «جابه‌جا کردن.» شهرفرنگ پیش از
آمدن تصویر متحرک بر پرده‌ی نقره‌ای و پیش از آن که نماد
زمان گذشته باشد و به این اعتبار در کنار چراغ و بلور و
لامپا بیارمد، نشان «زمان حال» بود و با فاصله‌ای نه چندان
زیاد، نسبتی میان «زمان حال» دیگری با «زمان حال» فعلی
برقرار می‌کرد. تصور پیش و پس یک تصویر ثبت‌شده بر
کاغذ عکس، ناگزیر همواره امری است که در زمان حال رخ
می‌دهد. لذا فارغ از محتوای تصویر، تجربه‌ی مواجهه با آن نیز
همواره در بستر زمان و مکان واقعی و در زمان حال معنا
می‌شود. چنانکه تصور پیش و پس تکه‌ای تصویر متحرک
جدا شده از کلیت آن در «شهر-فرنگ.»
«شهر-فرنگ» امیر راد بازتعریف تجربه‌ی مخاطب از تصویر
متحرک است. دعوتی دوباره برای دیگرگون دیدن است.
آشنایی‌زدایی از تصاویر متحرک آشناست با نمایشی
چهل‌تکه، پرسش از هویت «دیگری» است و نه «دیگری»
در بستر مکانی دیگر که در همین بستر مکانی اما در زمانی
دیگر. «شهر-فرنگ» در پی زدودن برچسب سمج «زمان
گذشته» از شهرفرنگ و فیلم‌فارسی است و پرکردن جای
خالی باقی‌مانده با «زمان حال» و تجربه‌ی «حال» مخاطب. 
 
سایر آثار هنری امیر راد

آرتچارت | گنج قارون 24 ساعته از امیر راد
گنج قارون 24 ساعته
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
480,000,000﷼
1,920 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,835 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,875 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,900 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-17.143%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها