• بدون عنوان 1388
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 200 * 170 سانتی متر
  • امضاء: «امیرحسین زنجانی ۸۸ ۲۰۱۰» (پایین چپ)

برآورد
1,000,000,000﷼
4,000 دلار آمریکا
- 1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
4,000 دلار آمریکا
20%
توضیحات اثر

کنش میان انسان، طبیعت، صنعت و قدرت در جامعه معاصر بشری، بنیان بسیاری از نقاشی‌های امیرحسین زنجانی را شکل می‌دهد. این نگرش به واسطه نوع برخورد با فرم، فضا و ساختار، رویکردی انتقادی می‌یابد که در کنار ضربه‌قلم‌های اکسپرسیونیستی هشداردهنده، تلخ و گاهی پرالتهاب است. برخورد نقاشانه در مواجهه با امر طبیعی سبب می‌شود اثر از بیان صرفاً واقعگرایانه فاصله بگیرد. از سویی استفاده از تونالیته‌های رنگی خاکستری در کنار رنگ‌های خام، حسی از زمان پسین را در اثر ایجاد می‌کند؛ گویی خاطره‌ای از گذشته پیش روی بیننده قرار دارد که جزییات در آن دقیق به خاطر نمی‌آید و فاقد اهمیت است. با این حال پرداخت صریح پیکره‌های انسانی و فضاسازی‌های شهری، به نحوی است که نمی‌توان جهان اثر را فرامادی یا خیالی خواند.
در این اثر دو جوان در حال راه رفتن بر روی خطوط ریل قطار هستند؛ حسی از شیطنت، بازی، سرخوشی و بودن در لحظه به واسطه دستان گشاده دو شخصیت ایجاد می‌شود. در دوردست نمایی محو از کارخانه و فضای شهری دیده می‌شود که اثر را از هر نوع ارجاع اسطوره‌ای دور می‌کند. در عین حال حرکت بر روی خط ریل راه‌آهن با لغزش، سرخوردن و افتادن همراه است؛ حسی که شاید در لغزش‌های هر روزه زندگی به نحوی دیگر تجربه می‌شود و بزنگاه بودن در هستی را پویا، پر از دلهره و زنده می‌کند. مرد جلوتر و بدون توجه به مخاطب حرکت می‌کند اما زن به پشت چرخیده و به ناظر خود می‌نگرد و این امکان غفلت از حرکت رو به جلو همراه با آگاهی از حضور دیگری را در پارادکسی قرار می‌دهد که قابل تأمل است.
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,813 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,688 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,250 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | دشت‌های بی‌حاصل از زهرا شفیع
دشت‌های بی‌حاصل
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
4,365 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه فروغ فرخزاد از سعید احمدزاده
بدون‌عنوان از مجموعه فروغ فرخزاد
برآورد
1,000,000,000﷼
1,984 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
2,976 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,870,000,000﷼
3,710 دلار آمریکا
49.6%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | کمی نزدیک‌تر شویم از بارانا سعادت
کمی نزدیک‌تر شویم
برآورد
500,000,000﷼
992 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
1,389 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,870,000,000﷼
3,710 دلار آمریکا
211.667%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402