• همسرایان راست و چپ از مجموعه‌ی هلهله 1400
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 360 * 130 سانتی متر
  • امضاشده “Amirhossein Zanjani” به فارسی و “A.H.Zanjani” به انگلیسی (پشت اثر)
    هر لت 180 * 130 سانتیمتر
برآورد
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
- 4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
15,625 دلار آمریکا
42.857%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,813 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,688 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,250 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بوسه از مجموعه همای و همایون از رضوان صادق زاده
بوسه از مجموعه همای و همایون
برآورد
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | اختنتاق از احمد مرشدلو
اختنتاق
برآورد
 
قیمت فروش
21.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از احمد مرشدلو
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395