برآورد
$400 - $600
قیمت فروش
$125
75%
سایر آثار هنری انوش رهنوردکار

آرتچارت | لاندریس در میدان روستای شرقی از انوش رهنوردکار
لاندریس در میدان روستای شرقی
برآورد
€150
163 دلار آمریکا
-
€195
212 دلار آمریکا
تاریخ حراج
هیستوریا - 31 مرداد 1402
آرتچارت | کودکان کارت بازی می‌کنند از انوش رهنوردکار
کودکان کارت بازی می‌کنند
برآورد
€200
211 دلار آمریکا
-
€200
211 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
هنریز - 7 خرداد 1401
آرتچارت | کودکان در حال نوشتن از انوش رهنوردکار
کودکان در حال نوشتن
برآورد
€200
232 دلار آمریکا
-
€250
290 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آکشنزهاوس راین - 18 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 125 دلار آمریکا
کمینه برآورد 400 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 600 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-75%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان 1 از علیرضا دایانی
بدون عنوان 1
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1397
آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال الخاص
بدون عنوان
برآورد
10,000,000﷼
84 دلار آمریکا
-
15,000,000﷼
127 دلار آمریکا
قیمت فروش
18,000,000﷼
152 دلار آمریکا
44%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 24 آبان 1398
آرتچارت | تهران 1938، مسجد سید ملک خاتون از میشا شهبازیان
تهران 1938، مسجد سید ملک خاتون
برآورد
$200
-
$400
قیمت فروش
$150
50%
تاریخ حراج
گریز - 27 مرداد 1400