3 فروردین 1400
برآورد
£5,000
6,849 دلار آمریکا
- £7,000
9,589 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,300
8,630 دلار آمریکا
5%
توضیحات اثر

signed; signed, titled and dated Marbella 64, Paris 65, Rome 68-9-72-73 on the reverse
سایر آثار هنری آنتوان مالیاراکیس مایو

آرتچارت | پوستر از آنتوان مالیاراکیس مایو
پوستر
برآورد
£7,000
9,589 دلار آمریکا
-
£9,000
12,329 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
آرتچارت | جادوگر از آنتوان مالیاراکیس مایو
جادوگر
برآورد
£4,000
5,520 دلار آمریکا
-
£6,000
8,279 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,276
4,520 دلار آمریکا
34.48%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | اکتشاف از آنتوان مالیاراکیس مایو
اکتشاف
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
-
£7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,560
10,432 دلار آمریکا
26%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,943 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,110 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,081 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+14.477%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | گل سیاه بی بو از بها عامر
گل سیاه بی بو
برآورد
£5,000
7,042 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,375
8,979 دلار آمریکا
1.923%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | Ishtar IIX از بها عامر
Ishtar IIX
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£10,000
14,085 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,775 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از پروانه اعتمادی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399