• بدون عنوان (مرد با کلاه) 1347
  • جوهر روی کاغذ
  • طراحی
  • 19.5 * 28 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده "47" به فارسی (پایین چپ)
برآورد
£1,500
2,058 دلار آمریکا
- £2,500
3,430 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,785
2,449 دلار آمریکا
10.75%
آرتچارت | طبیعت بی‌جان از منوچهر یکتایی
طبیعت بی‌جان
برآورد
$1,000
-
$1,500
قیمت فروش
$2,000
60%
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 6 مهر 1401
آرتچارت | لذت از مارکو گریگوریان
لذت
برآورد
$1,500
-
$2,500
قیمت فروش
$2,295
14.75%
تاریخ حراج
بونامز - 20 خرداد 1401