برآورد
£800
1,127 دلار آمریکا
- £1,200
1,690 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,437 دلار آمریکا
2%
سایر آثار هنری اردشیر محصص

آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$325
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 2 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$400
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 22 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,222 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,160 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,255 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1365.267%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | عشاق از عُمَر ال نقدی
عشاق
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£829
1,137 دلار آمریکا
33.7%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | خودنگاره از اردشیر محصص
خودنگاره
برآورد
£400
526 دلار آمریکا
-
£800
1,053 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,342 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
120,000,000﷼
666 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,387 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
1,109 دلار آمریکا
8.108%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 20 خرداد 1399