• عشاق 1372
  • جوهر روی کاغذ
  • طراحی
  • 20 * 28 سانتی متر
  • امضا شده "عمر ال نقدی" و تاریخ خورده "94"
    قاب‌شده
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
- £1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£829
1,137 دلار آمریکا
33.7%
سایر آثار هنری عُمَر ال نقدی

آرتچارت | بدون عنوان (آبی) از عُمَر ال نقدی
بدون عنوان (آبی)
برآورد
£12,000
16,540 دلار آمریکا
-
£20,000
27,567 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,250
21,020 دلار آمریکا
4.688%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | غزه از عُمَر ال نقدی
غزه
برآورد
£250,000
313,558 دلار آمریکا
-
£450,000
564,405 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | پرتره‌ی یک دختر از عُمَر ال نقدی
پرتره‌ی یک دختر
برآورد
£7,500
10,289 دلار آمریکا
-
£10,000
13,719 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,838
14,868 دلار آمریکا
23.857%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,124 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,075 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,140 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+23.595%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | خودنگاره از اردشیر محصص
خودنگاره
برآورد
£400
526 دلار آمریکا
-
£800
1,053 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,342 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
120,000,000﷼
666 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,387 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
1,109 دلار آمریکا
8.108%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 20 خرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
583 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
1,165 دلار آمریکا
قیمت فروش
230,000,000﷼
893 دلار آمریکا
2.222%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399