برآورد
£2,000
2,796 دلار آمریکا
- £4,000
5,591 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,564 دلار آمریکا
15%
سایر آثار هنری اردشیر محصص

آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$325
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 2 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$400
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 22 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,222 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,160 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,255 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1365.267%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | سیم ریپ کنار پل از آنا بقیگویان
سیم ریپ کنار پل
برآورد
€2,000
2,135 دلار آمریکا
-
€3,000
3,202 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,400
2,561 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | مجموعه تعزیه از اردشیر محصص
مجموعه تعزیه
برآورد
£2,000
2,667 دلار آمریکا
-
£3,000
4,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,060 دلار آمریکا
8.2%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | افزایش جمعیت شماره 4 از اردشیر محصص
افزایش جمعیت شماره 4
برآورد
£2,000
2,796 دلار آمریکا
-
£4,000
5,591 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,564 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400