برآورد
€600
731 دلار آمریکا
- €800
975 دلار آمریکا
قیمت فروش
€780
951 دلار آمریکا
11.429%
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
120,000,000﷼
666 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,387 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
1,109 دلار آمریکا
8.108%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 20 خرداد 1399
آرتچارت | اتود زن نشسته از مارکو گریگوریان
اتود زن نشسته
برآورد
$600
-
$900
قیمت فروش
$937
24.933%
تاریخ حراج
کلارک - 20 فروردین 1403
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
583 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
1,165 دلار آمریکا
قیمت فروش
230,000,000﷼
893 دلار آمریکا
2.222%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399