آرتچارت | بدروم روی قایق 1 از هوغيت كالاند
بدروم روی قایق 1
برآورد
€30,000
34,682 دلار آمریکا
-
€40,000
46,243 دلار آمریکا
قیمت فروش
€39,000
45,087 دلار آمریکا
11.429%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان، از مجموعه حافظ از فرح اصولی
بدون عنوان، از مجموعه حافظ
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391