13 اردیبهشت 1402
برآورد
$800 - $1,200
اعلام نشده
سایر آثار هنری ارغوان خسروی

آرتچارت | رویاها از ارغوان خسروی
رویاها
برآورد
£2,000
2,486 دلار آمریکا
-
£3,000
3,729 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,100
7,583 دلار آمریکا
144%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 30 فروردین 1402
آرتچارت | نور مهتاب از ارغوان خسروی
نور مهتاب
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 19 مرداد 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,967 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,493 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,615 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+127.833%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پرتره‌ی نیاکان شماره 4 از ضیا عزاوی
پرتره‌ی نیاکان شماره 4
برآورد
£7,000
9,675 دلار آمریکا
-
£10,000
13,822 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,625
21,596 دلار آمریکا
83.824%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | لدا و قو از بهمن محصص
لدا و قو
برآورد
€8,000
8,397 دلار آمریکا
-
€12,000
12,596 دلار آمریکا
تاریخ حراج
وانینس - 14 تیر 1401
آرتچارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
76%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394