• بدون عنوان 1386
  • عکاسی
  • 70 * 99 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 7
  • نسخه 2
  • امضا شده، تاریخ خورده 2008 و شماره زده شده 2/7
فروش در - خانه حراج
28 مهر 1389
برآورد
قیمت فروش
71.429%
سایر آثار هنری آرمان استپانیان

آرتچارت | بالکن از آرمان استپانیان
بالکن
برآورد
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از آرمان استپانیان
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 اردیبهشت 1397
آرتچارت | آدم و حوا از آرمان استپانیان
آدم و حوا
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 اردیبهشت 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,146 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,300 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,428 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+33.705%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه مسلمانان در امریکا) از ريم الفيصل
بدون عنوان (از مجموعه مسلمانان در امریکا)
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$9,450
57.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه حج، زیارت مکه) از ريم الفيصل
بدون عنوان (از مجموعه حج، زیارت مکه)
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$9,450
57.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | مودیلیانی از آرمان استپانیان
مودیلیانی
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آبان 1390