• بدون عنوان 1386
  • عکاسی
  • 65.5 * 98.5 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 7
  • نسخه 2
  • امضا شده، تاریخ خورده 2008 و شماره نسخه نوشته شده 2/7
فروش در - خانه حراج
25 آذر 1389
برآورد
قیمت فروش
0%
سایر آثار هنری آرمان استپانیان

آرتچارت | بالکن از آرمان استپانیان
بالکن
برآورد
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از آرمان استپانیان
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 اردیبهشت 1397
آرتچارت | آدم و حوا از آرمان استپانیان
آدم و حوا
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 اردیبهشت 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,146 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,300 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,428 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+33.705%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ایران، بی‌عنوان از گوهر دشتی
ایران، بی‌عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه) از شادی قدیریان
بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه)
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
آرتچارت | بدون عنوان از آرمان استپانیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
185.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392