• بدون عنوان (از گاو) 1381
  • روغن زیتون، گرافیت و وارنیش روی کاغذ کالک
  • طراحی
  • 35.5 * 29.2 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
19 آبان 1397
برآورد
قیمت فروش
50%
سایر آثار هنری آویش خبره زاده

آرتچارت | هیچ صدایی شنیده نمی‌شد، حتی از باریک ترین شاخه‌ها و سبک‌ترین برگ‌ها از آویش خبره زاده
هیچ صدایی شنیده نمی‌شد، حتی از باریک ترین شاخه‌ها و سبک‌ترین برگ‌ها
برآورد
£6,000
6,742 دلار آمریکا
-
£8,000
8,989 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,788
5,380 دلار آمریکا
31.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 27 مهر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 18,622 دلار آمریکا
کمینه برآورد 16,500 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,625 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+7.489%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$425
4150%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 2 مهر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$400
3900%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 2 مهر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$400
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 13 آذر 1400