• بدون عنوان (از گاو) 1381
  • روغن زیتون، گرافیت و وارنیش روی کاغذ کالک
  • طراحی
  • 35.5 * 29.2 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
19 آبان 1397
برآورد
قیمت فروش
50%
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$425
4150%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 2 مهر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$400
3900%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 2 مهر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$400
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 13 آذر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از عبد الهادي الجزار
بدون عنوان
برآورد
£500
621 دلار آمریکا
-
£700
869 دلار آمریکا
قیمت فروش
£381
473 دلار آمریکا
36.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مصطفى فروخ
بدون عنوان
برآورد
€550
587 دلار آمریکا
-
€750
800 دلار آمریکا
قیمت فروش
€550
587 دلار آمریکا
15.385%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$375
3650%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 8 مرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$400
3900%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 4 تیر 1401