فروش در - خانه حراج
2 فروردین 1397
برآورد
قیمت فروش
66.667%
سایر آثار هنری عذرا عقیقی بخشایشی

آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
16,244 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,760 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,651 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 14,051 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+47.732%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£12,000
16,463 دلار آمریکا
-
£20,000
27,439 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,250
34,641 دلار آمریکا
57.813%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | عشق از محمود زنده رودی
عشق
برآورد
 
قیمت فروش
1.538%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 مرداد 1397
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397