• شیرین و فرهاد 1391
  • عکاسی
  • 70 * 100 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 6
  • نسخه 5
  • امضا شده به فارسی، امضا شده، تیتر خورده، شماره نسخه و تاریخ زده شده "بابک کاظمی 5/6 2013 شیرین و فرهاد" (روی یک لیبل فیکس شده در پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
28 فروردین 1392
برآورد
قیمت فروش
71.875%
سایر آثار هنری بابک کاظمی

آرتچارت | خروج شیرین و فرهاد از بابک کاظمی
خروج شیرین و فرهاد
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 شهریور 1397
آرتچارت | از مجموعه خروج شیرین و فرهاد از بابک کاظمی
از مجموعه خروج شیرین و فرهاد
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | آلیس در سرزمین پارس از بابک کاظمی
آلیس در سرزمین پارس
برآورد
 
قیمت فروش
31.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,883 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,098 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,221 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1.493%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ایران، بی‌عنوان از گوهر دشتی
ایران، بی‌عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه) از شادی قدیریان
بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه)
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
آرتچارت | به رویایم آمد از سیامک زمردی مطلق
به رویایم آمد
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390