فروش در - خانه حراج
19 فروردین 1393
برآورد
قیمت فروش
16.667%
سایر آثار هنری بابک رشوند

آرتچارت | بدون عنوان از بابک رشوند
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
6,632 دلار آمریکا
80%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,761 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,203 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,582 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+60%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از عنایت الله نظری نوری
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
3,610 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,415 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,640,000,000﷼
4,765 دلار آمریکا
5.6%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | شبدیز از مجموعه خسرو شیرین از مهدی فلاح
شبدیز از مجموعه خسرو شیرین
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | باران از محمد سعید نقاشیان
باران
برآورد
 
قیمت فروش
250%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397