بابک روشنی نژاد

ایران | 1356
مقایسه
درباره بابک روشنی نژاد

گران ترین اثر

آرتچارت | راوی از بابک روشنی نژاد
راوی
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
9 اردیبهشت 1388
تعداد حضور
6
تعداد آثار
6
میانگین قیمت فروش
11,164 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
6,835 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
9,564 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
83.333%
میانگین رشد ارزش آثار
42.948%